Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yanınızdayız

Çocuklarda yatak ıslatma, idrar kaçırma ve işeme bozuklukları

Çocuklarda yatak ıslatma, idrar kaçırma ve işeme bozuklukları
   2019-03-08 

Çocuklarda yatak ıslatma, idrar kaçırma ve işeme bozuklukları

Çocuklarda işeme bozuklukları çoğunlukla barsak ve mesane bozukluklarını birlikte içeren, pelvik taban kaslarının yanlış kullanılması ile seyreden bir durumdur. Bu durumda çocukların öncelikle genel sağlık yönünden ve psikolojik yönden değerlendirilmesini takiben tuvalet alışkanlıklarının tanınması, basit beslenme ve tuvalet alışkanlığı düzenlemelerinin yapılması ile önemli adımlar atılabilir. Bu noktada destekleyici bir aile çok önemlidir.

İyi bir tuvalet pozisyonu, düzenli ve beslenme, tuvalet alışkanlığının düzenlenmesi, kabızlığın tedavisi ve mesane günlüklerinin tutulması ilk adımlar olarak pratiğimizde uygulanmaktadır.

Bu evrede tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları idrar tetkikleri ve kültürleri ile; üst idrar yolları ise ultrasonografi ve gereğinde işeme grafileri ile değerlendirilmektedir.

İkinci basamakta mesane günlüklerindeki bulgular ışığında pelvik taban egzersizleri (bilgisayar oyunları eşliğinde biofeedback terapiler) ve gereğinde ilaç tedavileri (ağırlıklı olarak desmopressin ve/veya oksibutinin) kullanılmaktadır.

Tedaviye dirençli olgularda ve görüntülemede patolojik bulgu görülen çocuklarımızda ileri tetkikler olarak ürodinamik incelemeler yapılmaktadır.