Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yanınızdayız
Doç. Dr. Özer Ural ÇAKICI - Üroloji Uzmanı
Hastalarımız için bilgilendirme ve onam formu   2022-03-18 

Hasta Aydınlatma ve Onay Formu

Tarafınıza sağlık hizmeti sunabilmek için kaydetmek durumunda olduğumuz sağlık verileriniz, Kanunen “özel nitelikli kişisel veri” olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” hükmü uyarınca kişisel sağlık verileri, kanunda belirtilen özel koşullar dışında ancak kişinin açık yazılı rızası ile kaydedilebildiğinden, tarafınızdan bu onamın alınması kanunen zorunludur. Size yapılacak bilgilendirme sonrasında bu verilerinizin alınmasını, saklanmasını yahut kullanılmasını reddetme hakkınız da mevcuttur.