Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yanınızdayız
Penis eğriliği operasyonları
   2019-03-08 

Penis eğriliği operasyonları

Penis eğriliği doğuştan (konjenital kurvatür) veya sonradan (Peyronie Hastalığı, Peyronie's Disease) görülebilir. Peyronie Hastalığı çoğunlukla ele gelen bir sertlik (kavernöz plak) ile birliktedir. Özellikle Peyronie Hastalığı'nda sertleşme bozuklukları da eşlik edebilir. 

Sertleşme problemi olmayan eğriliklerde düzeltme cerrahileri pilkasyon (karşı tarafa dikiş atılarak yapılan düzeltmeler) ve graft prosedürleri (eğrilik tarafına yama yaparak düzeltme) olarak temelde ikiye ayrılır. Zorlu vakalarda her iki yöntem de uygulanabilir.

Mekanik düzelme hemen hemen tama yakındır. Tüm ameliyatlardan sonra peniste geçici ve kısmi bir duyu kaybı ve uyuşukluk görülebilir. Yama operasyonlarından sonra sertleşme problemleri de bildirilmiştir. Operasyonlar spinal veya genel anestezi altında yapılabilir ve süreleri genellikle 1 ila 5 saat arasındadır.

Sertleşme problemleri ile birlikte olan Peyronie Hastalığında penisin kan akımı değerlendirildikten sonra Penil Revaskülarizasyon (penise yeni bir damar akımı sağlanması) veya penis protezi implantasyonu (mutluluk çubuğu takılması) önerilir.