Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yanınızdayız
Böbrek kanseri ve tedavisi
   2019-03-08 

Böbrek kanseri ve tedavisi

Böbrek tümörleri günümüzde çoğunlukla şikayeti olmayan kişilerde yapılan tetkikleri sırasında tesadüfen tanı almaktadır. Şikayeti olan bireylerde ise idrarda kanama, yan ağrısı ve çeşitli kan parametrelerinde bozukluklar görülebilir. Halen nadir de olsa ele gelen karın kitleleri ile başvurular da mevcuttur.

Şikayeti olmayan bireylerde tesadüfen saptanan böbrek kitlelerinde hastanın yaşı, kitlenin boyutu ve görünümüne göre çeşitli tedavi ve takip protokolleri önerilebilir.

Sağlıklı bireylerde önerilen tedavi çoğunlukla cerrahi tedavidir. Gittikçe daha erken evrede kitlelerin görülmesi ile tedavide kitlenin alınarak sağlam böbrek dokusunun bırakılması (parsiyel nefrektomi) ön plana çıkmıştır. Kendi pratiğimizde de ilk tercihimiz parsiyel nefrektomi olmaktadır.

Bunun yanında teknik olarak mümkün olmayan kitlelerde veya büyük kitlelerde bütün böbreğin alınması (radikal nefrektomi) uygun tedavidir.

Böbrek tümörleri içinde sınıflanan ve idrar toplayıcı sisteminden köken alan bir tip olan değişici hücreli kanserlerde ise çoğunlukla tercih edilen tedavi böbreğin ve idrar kanalının idrar kesesina açıldığı alan (üreterovezikal bileşke) da dahil olmak üzere alınarak çıkarılmasıdır. Bu hasta grubunda mesane kanseri gelişme riski de arttığı için sistoskopi ile takip de önerilir.