Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yanınızdayız
Kadınlarda idrar kaçırma ve tedavisi
   2019-03-08 

Kadınlarda idrar kaçırma ve tedavisi

Kadınlarda idrar kaçırma temel olarak ani sıkışma (urgency) ile seyreden aşırı aktif mesane sendromu veya nörolojik aşırı aktif mesane kası (overactive detrusor) sonucu olabileceği gibi idrar tutan kasların (sfinkter) güçsüzlüğüne veya pelvik taban kaslarının yetersizliğine bağlı stres tipte idrar kaçırma da olabilir. Her iki tipin ortak olduğu kişiler de sıklıkla görülebilir.

Hastanın şikayeti bir fikir verse de kesin ayrım ürodinamik inceleme ile yapılabilir.

Ürodinamik incelemede bir adet kateter mesaneye bir adet kateter ise rektuma yerleştirilmektedir. Mesanenin doldurulması ve öksürük gibi provakatif hareketler  sırasında mesane içi ve karın içi basınçlar ölçülerek nihayi tanı konulmaktadır.

Pratiğimizde ürodinami ön planda olmakla beraber testi kabul etmeyen hastalarda muayene sonrasında durumun riskleri hakkında bilgi verilerek tıbbi veya cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Aşırı aktif mesane sendromu veya aşırı aktif mesane kası bulunan kişilerde tıbbi tedaviler ön plandadır. Fayda görmeyen kişilerde BOTOX uygulaması yapılabilir.

Nörolojik bir hastalığa bağlı aşırı aktif mesane kası bulguları var ise erken dönemde BOTOX pratiğimizde ön plana çıkmaktadır.

Stres tipte kaçırması olan kişilerde cerrahi tedaviler pratiğimizde önceliklidir.