Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yanınızdayız
  • Üroloji Uzmanı
    Ürolog
    Özer Ural ÇAKICI
    Üroloji Uzmanı
Yenidoğan Sünneti

Lokal anestezi altında, annenin yanında yenidoğan sünneti için lütfen iletişime geçiniz

Penis protezi implantasyonu

Sertleşme sorunlarına kalıcı penis protezi implantasyonu ile çözüm.


Üroloji idrar yolları hastalıkları ve erkeklerde cinsel sorunlar ile ilgilenen tıp dalıdır. Yine bu organlarda gelişen kanserler de ürolojinin tanı, takip ve tedavi sunduğu hastalıklardır.

 

Çocuklarda inmemiş testis (yumurtalıklardan birinin veya her ikisinin yumurtalıkta olmaması), sirkümsiyon (sünnet), hipospadias (idrar deliğinin olması gerektiği yerden daha aşağıda olması), vezikoüreteral reflü (idrarın idrar kesesinden böbreklere kaçaması) ve hidronefroz (böbreğin idrar toplayan kısmının genişlemesi) gibi sorunlar da üroloji veya çocuk cerrahisi uzmanlarında takip ve tedavi edilmektedir.

"

Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yanınızdayız. İletişim numaramızdan her zaman ulaşabilirsiniz.

"
- Özer Ural ÇAKICI