Tüm ürolojik sorunlarınız için ilk başvuru yeriniz
  • Üroloji Uzmanı
    Ürolog
    Özer Ural ÇAKICI
    Üroloji Uzmanı
Prostat Ameliyatları

Prostat ile ilgili tüm cerrahiler kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır

Erkek Genital Cerrahisi

Kliniğimizde penis eğriliği, gömük penis düzeltme, penis protezi implantasyonu başta olmak üzere tüm penis cerrahisi türleri uygulanmaktadır.

Doç. Dr. Özer Ural Çakıcı Üroloji Muayenehanesi


Üroloji idrar yolları hastalıkları ve erkeklerde cinsel sorunlar ile ilgilenen tıp dalıdır. Yine bu organlarda gelişen kanserler de ürolojinin tanı, takip ve tedavi sunduğu hastalıklardır.

Çocuklarda inmemiş testis (yumurtalıklardan birinin veya her ikisinin yumurtalıkta olmaması), sirkümsiyon (sünnet), hipospadias (idrar deliğinin olması gerektiği yerden daha aşağıda olması), vezikoüreteral reflü (idrarın idrar kesesinden böbreklere kaçaması) ve hidronefroz (böbreğin idrar toplayan kısmının genişlemesi) gibi sorunlar da üroloji veya çocuk cerrahisi uzmanlarında takip ve tedavi edilmektedir.

Kliniğimiz özellikle alt üriner sistem (prostat ve mesane) cerrahisi ile penis cerrahisi üzerine uzmanlaşmış bir kliniktir.

.