Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yanınızdayız
Testis kanseri ve tedavisi
   2019-03-08 

Testis kanseri ve tedavisi

Testis tümörleri çoğunlukla kişilerin kendileri tarafından yumurtalıklarda ele gelen bir kitle şeklinde fark edilir. Kendi kendine muayene tüm erkeklerde bu nedenle önerilmektedir. Bazı durumlarda yumurtalık enfeksiyonları (orşit) benzeri de seyredebilirler. 

Muayene bulguları çoğunlukla Doppler ultrasonografi ve kandan bakılan tümör belirteçleri (AFP, bhCG ve LDH) ile desteklenir. Şüphede kalınan vakalarda skrotal MRG fikir vericidir.

Tedavide klasik yöntem yumurtalığın ve çevre organların çıkarılmasıdır (radikal orşiektomi). Genç ve bekar kişilerde öncesinde sperm saklatma önerilmektedir.

Kısırlık tedavisi gören kişilerde, her iki tarafta da tümör olan kişilerde ve iyi huylu tümör görünümü olan vakalarda sadece kitlenin çıkarılması (parsiyel orşiektomi, testis koruyucu cerrahi) da bir seçenektir.

Patoloji sonucu köyü huylu olarak tespit edilen bireylerde göğüs ve karın içinde yayılım olup olmadığını belirlemek için tomografi kullanılır.

Testis patolojisi, tümör belirteçlerinin seyri, tomografi bulgularına göre kemoterapi veya radyoterapi protokolleri mevcuttur.

Testis kanserlerinde ileri evrelerde dahi etkin tedavilerle sağkalım çok yüksektir. Erken evrede günümüzde hasta kaybı sıfıra yakındır.