Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yanınızdayız
Prostat kanseri ve tedavisi
   2019-03-08 

Prostat kanseri ve tedavisi

Prostat kanseri halen erkeklerde en sık görülen iç organ kanseridir. Bu sıklığının yanında hastalığın seyrinin değişkenliği nedeniyle bir kaç farklı tedavi ve takip protokolü mevcuttur.

Hastalığında tanısında parmakla rektal muayene ve kanda PSA ölçümleri ilk etapta kullanılmaktadır. Muayenede şüpheli bulgusu olan veya PSA seviyesi yüksek bireylere prostat biyopsisi önerilmektedir. PSA yüksekliği önemli bir bulgu olmakla birlikte her zaman kanseri göstermemektedir. Enfeksiyon ve iyi huylu prostat büyümesi gibi durumlarda da yüksek seyredebilir.

Şikayeti olmayan kişilerde rutin PSA taraması halen tartışmalı olmakla birlikte üroloji meslek birlikleri 50 yaştan itibaren bireylere bilgi verilmesini ve sağlıklı bireylerle birlikte karar verilmesini önermektedirler.

Prostat biyopsisi ile prostat kanseri saptanan genç ve sağlıklı bireylerde öncelikli tedavi prostatın cerrahi olarak çıkarılması (radikal prostatektomi) olmakla birlikte erken evre tümörlerde, düşük tutulum ve PSA düzeylerinde aktif izlem protokolleri de mevcuttur.

İleri yaşlarda tanı koyulmuş tümörlerde ise bireyin ek hastalıkları da var ise sadece gözlem protokolleri de önerilebilir.

Cerrahi tedaviye karar verildiğinde açık, laparoskopik (kapalı cerrahi) veya robot yardımlı laparoskopik seçenekleri mevcuttur. Uzun dönem sonuçları benzer olmakla beraber robotik cerrahi üzerinde günümüzde tecrübe birikimi daha fazlalaşmıştır.