Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yanınızdayız
Mesane kanseri ve tedavisi
   2019-03-08 

Mesane kanseri ve tedavisi

Mesane kanserleri özellikle ileri yaşta görülen, toplumumuzda en sık nedeni sigara kullanımı olan ciddi bir kanser tipidir. İdrarda kanama, işeme sırasında görülen ağrı yanma gibi şikayetler, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları hastalığın bulguları olabilir. Günümüzde hiç bir şikayeti olmayan kişilerde de görüntüleme yöntemleri ile tanı konulabilmektedir.

Mesane kanserlerinin tanısında idrar kesesinin kameralı sistem ile görüntülenmesi (sistoskopi) ve eş zamanlı biyopsi veya tümörün kapalı yöntemle çıkartılması (transüretral rezeksiyon, TUR-MT veya TUR-BT) gereklidir. Mesane kanserlerinin patolojik tiplerine ve evrelerine göre takip-tedavi protokolleri arasında büyük farklar vardır.

Tedaviyi belirleyen en önemli faktör patolojik evredir. İdrar kesesinin derin kas dokusuna ulaşmış tümörlerde idrar kesesinin tamamen çıkartılması (radikal sistektomi) etkin tedavi yöntemidir.

Derin kas dokusuna ulaşmamış tümörlerde ise gereğinde mesane içine verilen ilaçlar (kemoterapi veya BCG aşıları) ile düzenli sistoskopi takipleri yapılmaktadır.