Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yanınızdayız

Bir tanıdığı, bir yakınını, bir hastanı kaybetmek

Bir tanıdığı, bir yakınını, bir hastanı kaybetmek
   2019-04-01 

Bir tanıdığı, bir yakınını, bir hastanı kaybetmek

Acil servis icapçısı olduğum bir akşam makroskopik hematüri ile başvuran bir hastam oldu. Hem kendisi hem de yakınları son derece kibar, beyefendi ve bilgili kişiler olan bu hastamda yaklaşık 15 yıl önce geçirilmiş koroner by-pass öyküsü, tüm kalp kapaklarında yetmezlik ile aort-mitral kapaklarda kombine darlık ve ayrıca primer bilyer siroz tanısı mevcuttu. Görüntülemelerde sol böbrekte 12 cm boyutlu kitle, mesane boynunda ise lümene uzanan kitle görünümü mevcuttu. Yatış ve medikal tedaviler sonrasında nihayet sonuçta bir tedavi kararı alma zorunda idik. Çok yüksek hayati risk mevcut bu durumda mümkün olan en küratif cerrahi (radikal nefrektomi ve tur) ile en konservatif seçenekler (tur ve tümör radyofrekans) arasında gidip gelmeler sonrası küratif tedavi seçeneğinde karar verdik. Komplikasyonsuz bir cerrahi sonrası stabil bir yoğun bakım ünitesi takibi ile hastamızı servise aldık. Fakat maalesef ağırlaşan kalp yetmezliği ve üzerine eklenen miyokard enferktüsü nedeniyle operasyon sonrası ikinci günde hastamızı kaybettik.

Hasta kaybı hekimler için de son derece  üzücü ve travmatik bir süreçtir. Bahsettiğim hastamda olduğu gibi nispeten uzun sürede hazırlanan ve her gün sohbet edilen görülen bir hastanın kaybında sevdiğiniz bir insanı kaybettiğinizdeki aynı hisleri hissedersiniz. Hatta sabah bir hal hatır sormaya hastanızı arar gözleriniz. Kaybettiğiniz hasta genç veya çocuk ise muhtemelen ömür boyunca unutmazsınız hastanızı.

Fakat şu da bir gerçek ki ölüm hayatın bir parçasıdır. Kaçamayacağımız bir sondur. Bugünki imkanlarımızla tedavilerimiz yüz yıl önceye göre çok daha başarılı; fakat yüz yıl sonraya göre çok başarısız sayılacağız belki de. Bunun yanında cerrahinin olduğu yerde komplikasyonlar da olacaktır.

Evet maalesef bu hayat yolunda istemesek de sevdiklerimizi, yakınlarımızı, hastalarımızı kaybediyoruz. En nihayetinde kendimiz de gidiyoruz bu dünyadan. Gidenlere Allah'tan sonsuz rahmet, burada olanlara sağlıklı ve onurlu bir hayat ile kolay bir ölüm diliyorum.